top of page
  • elsikalliosalo

Matka mielestä kehoon osat 1-3

Tässä matka mielestä kehoon -sarjassa on kolme osaa: Osa 1: Keholähtöinen voimaantumistyö Osa 2: Ihminen on kokonaisuus Osa 3: FEMINIINI JOOGA - johdanto shaktijoogan maailmaan Osa 1: Keholähtöinen voimaantumistyö Mitä käytännössä tarkoittaa kehollinen lähestymistapa voimaantumistyössä?


Lähden avaamaan aihetta hermoston toiminnan kautta.


On olemassa yleinen yhteinen tekijä, joka määrittelee nykyihmisen terveysongelmia: yliaktiivinen sympaattinen hermosto.

Aktivoimalla sympaattista hermostoa pystymme toki virittämään suorituskykymme äärimmilleen - mutta on hyvä pysähtyä tunnustelemaan, osaammeko palautua?

Osaammeko todella rentoutua - vai onko käsityksemme rentoutumisesta sidonnainen yliaktiiviseen sympaattiseen hermostoon? Yliaktiivisella sympaattisella hermostolla toimiva keho ajaa ihmisen ”hoitamaan” traumaa esimerkiksi addiktioilla, liiallisella urheilulla tai työnarkomanialla, jolloin epätasapainossa toimiva systeemi pysyy negatiivisessa kierteessä, eikä luonnollista palautumista tai trauman- ja stressinpurkua tapahdu. 
Parasympaattisen hermoston aktivointi on käytännössä rentoutumista, irtipäästämistä, uloshengitystä ja kehon rauhoittamista. 
Parasympaattisen hermoston tärkein hermo, kiertäjähermo, voi olla nykyihmisellä sen verran laiskistunut, ettei se toimi kunnolla.
Joogaa vuosia ohjanneena olen huomannut, että paras tapa aloittaa harjoitus on tiedostaa oppilaan hermoston sen hetkinen toimintataso ja lähteä työstämään sitä.


Sama pätee voimaantumisvalmentamiseen: voimaantunut nainen tuntee oman kehonsa toiminnan ja osaa säädellä hermoston tasapainoa kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevin keinoin.


Keholähtöisessä voimaantumistyössä emme käy läpi yhä uudelleen meitä traumatisoineita tapahtumia, vaan keskitymme hermostollisen itsesäätelyn harjoitteluun nykyhetkessä.


Voimaantumisvalmennus ja joogaharjoitus on matkamme mielestä kehoon, josta löydämme kaikki tarvittavat työkalut tukemaan hyvinvointiamme ja vahvistamaan luontaista magiaamme. Teksti jatkuu kuvan alla..

Digital art by @i_magi_narium_aion (instagram). Tehty tilauksesta Siskojen Salaseuralle. Osa 2: Ihminen on kokonaisuus

"The mind and body are not separate, what affects one, affects the other."


Joogisen viisausperinteen mukaan ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Voidaan nähdä, että nykyihminen keskittää liikaa energiaa mielen tason kokemiseen ja todellisuuden analysointiin, joka väistämättä johtaa keho-mieli-sielukompleksin epätasapainoon, sillä kehollinen ja sielullinen kokeminen sekä prosessointi näivettyy ja tukkiutuu energian virratessa vain pään alueelle ja siellä sijaitseviin energiakeskuksiin.


Itseparannustyö tapahtuu kehossa, ei mielen tasolla. Mikään määrä mielen tason itsetietoisuutta ei riitä korvaamaan hermostollista itsesäätelytaitoa.


Henkinen harjoituksemme on ohjata tietoisuus yhä uudelleen ja uudelleen hengityksen kautta kehoon. Hengitys on ankkuri ja silta maailmojen välillä, se tekee meistä kokonaisen. Jos tämän sillan kulkeminen tietoisesti on meille tuntematonta, ainoa keino oppia reitti mielestä kehoon on pitkäjänteisen harjoittelun kautta.


Harjoittelun tueksi ja inspiraatioksi tuon esiin hermeettisen esoterian väitteen universumin toiminnan peruspilareista: "Effectiveness is the measurement of truth" - niin kuin kaikessa tieteessä, totuudellista on se mikä toimii.


Tätä ohjenuoraa seuraamalla voimme tarkastella päivittäisiä rutiinejamme ja ritualistisia harjoituksiamme: onko niillä sellainen vaikutus elämäämme, mitä tahdomme? Vai pyörimmekö ympyrää samojen ongelmien ympärillä pääsemättä koskaan eteenpäin, kokeillen kaikkea maan ja taivaan väliltä, mitä vain vaihtoehtoparantamisen kentältä löytyy?


Laatu korvaa määrän, niin myös harjoittelussa - oli se sitten fyysistä, psyykkistä tai hengellistä. Parhaimmassa tapauksessa osaamme rakentaa sellaisia rutiineita elämäämme, jotka tukevat kokonaisvaltaista voimaantumistamme jokaisella ihmiskokemuksen olemisen saralla. Teksti jatkuu kuvan alla..

Osa 3: FEMINIINI JOOGA - johdanto shaktijoogan maailmaan


Iso osa länsimaissa opetettavasta joogasta on maskuliinista: strukturoitua ja ennalta määrättyä, jota harjoitetaan valmiiden mallien mukaan. Tällaista on esimerkiksi astangajooga.


Feminiini eli shaktijooga elää ja ilmenee ajassa sekä paikassa.

Ohjatessani feminiinilähtöistä joogaa otan huomioon seuraavat asiat:

  • Kuunkierto, vuoden aika ja vuorokauden aika

  • Yleinen ilmapiiri ja osallistujien vireystila

  • Oma sen hetkinen vointini ja vireystilani

Feminiinissä joogassa tutkitaan seuraavia teemoja:

🌹 Sensuelli energia omassa joogisessa harjoituksessa

🌹 Luovuuden energia harjoituksessa (intuitiivinen liike)

🌹 Nautinnon kultivoiminen omasta kehosta & nautintolähtöinen liike

🌹 Luonnollisten syklien ja oman sisäisen rytmin tuntemus

🌹 Omaan keholliseen viisauteen virittäytyminen

🌹 Kehollinen, mielellinen ja sielullinen suvereniteetti eli itsevaltijuus

🌹 Feminiinin parantava voima

🌹 Feminiinin yhteys luontoon ja elementteihin


Feminiini jooga on esoteeristä tiedettä feminiineille olennoille oman ydinenergian vahvistamiseksi ja itsetuntemuksen syventämiseksi, johon sisältyy myös joogiset eettiset opetukset ja niiden kehollistaminen eli todeksi luominen. Kyseessä ei ole siis vain oman hyvinvoinnin edistämiseksi typistetty harjoitus, vaan syvän eettisen filosofian tuntemus, ymmärrys ja kehittäminen omassa harjoituksessa kaiken elävän ja olevan hyväksi.


"True feminine power is a combination of both serenity and strength. And in a world that has mistaken adrenaline for energy and hardness as strength, Shakti Yoga is feminine medicine for these times. This practice is a rebellion where we reclaim the feminine ways of honouring cycles and rhythms of rest and activity." - Jasmine Rose Ohjaan lempeää joogaa joka keskiviikko klo 17.30-19 Merkaba Centerillä Helsingissä. Tervetuloa 🌹 🌹 Rakkaudella, Elsi Valeriana

43 views0 comments
bottom of page