top of page
  • elsikalliosalo

”Pelkkä seremoniallisen tilan avaaminen muutti jotakin sisälläni” - Ajatuksia seremoniatyöstä

Seremoniallinen tila luodaan intentioiden asettamisella, turvallisemman tilan periaatteita kunnioittaen sekä tilassa olevien ihmisten energioiden kohdentamisella.


Mitä on intentioiden asettaminen seremoniassa?

Seremonian intentio voi olla esimerkiksi opiskella hengen tiedettä, käsitellä ihmisyyden erilaisia teemoja tuetussa tilassa sekä olla yhteydessä niihin todellisuuden kerroksiin tai entiteetteihin, jotka ovat arjessamme piilossa.
Seremonia on työkalu ei-materiaalisen maailman tuntemukseen ja tutkimiseen.


Intentio voi olla niinkin yksinkertainen kuin vain olla läsnä. Jokainen voi luoda oman seremoniansa ja kannatustankin avoimesti henkisyyden harjoittajia tutustumaan seremoniallisen tilan pitämisen perusteisiin omassa harjoituksessaan.
Seremonialla on aina alku ja loppu, jokainen on tekijänsä ja osallistujiensa näköinen ja paikalla on ne spiritit ja puheenaiheet, joita sinne kutsutaan. 

Tämä yhdistettynä yksinkertaiseen mutta voimakkaaseen läsnäolon voimaan on energian kohdentamista.
Siskojen Salaseurassa alkaa kohta kevään naistenpiirit, joista ensimmäisessä fasilitoin Blue lotus -teeseremonian.
Tällä hetkellä lähestymistapani seremoniatyöskentelyyn on minimalistinen enkä esimerkiksi rakenna näyttäviä alttareita, sillä en halua ruokkia jo valmiiksi tässä ajassa hallinnoivaa materialistista käsitystä henkisyydestä tai elämästä ylipäätään.


Alttari on kuitenkin hyvä olla eräänlaisena kiintopisteenä ja intuitiivisten viestien lähettäjänä niin osallistujille kuin seremonian ohjaajalle. 

Se auttaa energioiden kohdentamisessa ja "ohjaamisessa". Teksti jatkuu kuvan alla..


Salaseuran seremonialliset naistenpiirit alkavat 16.2 Energeettinen vastuunkantaminen & turvallisemman tilan periaatteet Energeettinen vastuunkantaminen on itsensä virittämistä taajuudelle, jossa kehollistaa kypsää energiaa, joka on valmis kantamaan vastuuta itsestään ja tarvittaessa myös muista.


Tämä on energeettinen taajuus on aikuisen (naisen) arkkityyppi, vanha ja viisas muori, joka kantaa vastuun kyläyhteisönsä henkisestä taakasta. Hän on tukena niin elämän iloissa kuin vaikempinakin hetkinä. Hän laittaa omat maalliset tarpeensa syrjään niinä hetkinä, kun hänen läsnäoloaan tarvitaan kannattelemaan yhteisöä (tässä kontekstissa seremoniaa).

Seremoniassa tämä rooli on ensisijaisesti fasilitoijalla, jonka roolin laajuus vaihtelee seremonialle asetetun intention mukaan. Hän voi olla pelkästään kokoon kutsuja, joka valmistelee tilan ja ottaa ihmiset vastaan, mutta yleensä hän myös ohjaa puheellaan ja eleillään seremonian kulkua.


Jokainen voi kuitenkin halutessaan harjoitella energeettistä vastuunkantamista seremonioissa oman henkilökohtaisen seremoniatyöskentelyn lisäksi. Seremonia on mitä parhain paikka tunnustella oman energian vaikutusta muihin ja toisinpäin.


Tunnetko oman sisäisen kylän vanhimman muorisi? 🧙‍♀️

Kärjistäen voidaan ajatella, että mitä vahvempi kollektiivinen vastuunkantamisen energia seremonian piirissä vallitsee, sitä turvallisemmin tilassa voidaan kohdata varjoja ja vapauttaa tunteita. Seremonian aikana roolit vaihtelevat nopeastikin kannattelijasta kannateltavaan.

Energeettisen vastuunkantamisen näkyvämpi ja helposti ymmärrettävämpi muoto on luoda seremonialle turvallisemman tilan periaatteet, eli yleiset säännöt, joiden mukaan tilassa käyttäydytään.

Esimerkkejä tällaisista säännöistä ovat esimerkiksi:

✨ Hyväksyvä ja empaattinen suhtautuminen muihin osallistujiin

✨ Omaan työskentelyyn keskittyminen

✨ Seremoniassa tapahtuneista muiden ihmisten asioista ei puhuta eteenpäin - se mitä piirissä tapahtuu jää piiriin

✨ Ei puhelimia yms häiriötekijöitä


Seremonian fasilitoija tiedottaa osallistujia työskentelyn ohjenuorista usein seremonian aluksi.

Teksti jatkuu kuvan alla..

Digital art by @i_magi_nation_aion (instagram), Siskojen Salaseuralle tehty tilauksesta Ritualistinen läsnäolo

Useat seremoniatyöskentelyn harjoittajat läpi ihmiskunnan historian ovat kautta aikain käyttäneet työskentelyn tukena erilaisia työ- ja rituaalivälineitä, jotka auttavat tilan luomisessa ja symbolisella merkityksellään ohjaavat osallistujia ja seremonian fasilitoijaa yhä syvemmän ritualistisen läsnäolon ääreen.
Ritualistinen läsnäolo on vaikeasti sanoitettavaa, mutta jokaisella meistä saattaa olla omanlaisessa näkemys siitä, mitä tällainen läsnäolo tarkoittaa. Tällainen läsnäolon taito syventyy ja kehittyy jokaisen seremoniallisen harjoituksen myötä.

Voit tutkia omaa ritualistisen läsnäolosi laatua seuraavien kysymysten äärellä:


Mitä ritualistinen läsnäolo sinulle merkitsee?

Millaisin keinoin ohjaat itsesi ritualistisen läsnäolon äärelle?

Miten tämä tietoisuuden tila eroaa esimerkiksi arkisen maallisesta tietoisuuden tilasta?


Ritualistista läsnäoloa voidaan käyttää työkaluna seremonian aikana, sillä parhaimmillaan sen kokonaisvaltainen antautumisen ja turvallisuuden tunne mahdollistaa syvienkin henkilökohtaisten varjojen ja kehollisten kiputilojen käsittelyä ja vapauttamista.


Tällainen läsnäolon tila voi olla tuttu esimerkiksi pidempään joogaa harjoittaneille. Itse joogina ja seremonialistina koen, että joogaharjoituksessa syventyvän läsnäolon ja ritualistisen läsnäolon välillä on hiuksen hienoja eroja, vaikka myöskin paljon samankaltaisuutta.


Omassa kokemuksessani näen joogisen läsnäolon enemmän keskittyvän alempien energiakeskusten alueelle, kun taas ritualistisessa läsnäolossa painotus on ylemmissä energiakeskuksissa. Toki tämä riippuu paljon oman harjoituksen luonteesta, ja omassa tulkinnassani näkyy se, että joogaharjoitukseni pääasiallinen intentio on kehon hyvinvointi ja tasapaino, vaikka se onkin suorassa vuorovaikutussuhteessa mielen ja sielun hyvinvointiin, kun taas seremonioissa intentio on jumal-, korkein tietoisuus- ja entiteettiyhteydessä.


Millaisia erilaisia läsnäolemisen tiloja sinä tunnistat omalla polullasi?


🌹 Salaseuran seremonialliset naistenpiirit alkavat 16.2 Helsingissä 🌹 Rakkaudella, Elsi Valeriana

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page